Ontwerp map en inhoud Leerlingen Werkman. Een publicatie over de samenwerking tussen de opleiding Docent beeldende Kunst en Vormgeving Academie Minerva, het Groninger Museum en het voortgezet onderwijs in het Noorden. 
Back to Top