Leerlingen Werkman
Ontwerp map en inhoud Leerlingen Werkman
Een publicatie over de samenwerking tussen de opleiding Docent beeldende Kunst/Vormgeving Academie Minerva, het Groninger Museum en het voortgezet
onderwijs in het Noorden. 
Back to Top